خزان ای کاش تابستان بگردد خدایا شهر ما استان بگردد

شعری زیبا در وصف بروجرد از شاعر بروجردی یدالله گودرزی

بروجردی صفای آب دارد
دلی قرمزتر از عنّاب دارد !

طنین اندازِ عالَم داستانش
جهان مسرور گشت از عالِمانش …

بروجرد و خیابانهای خوبش
خیابانگردیِ وقت غروبش !

“بهار” و “جعفری” و “طالقانی”
پل “لف آر” و “یخچال” است و “قانی”

خیابان “مدرس” “کوی” “قدغون”
محله ی “گوشه “و میدان “رازون”…!

صفا و صوفیان،کوی وزیری
بهارستان و خرم، باغمیری

اگر باشی تو اهل دین وآیین
شوی آخر مقیم “ناسکّدین”

سه راه جعفری غرقِ تماشاست
میان راستابازار غوغاست

بیا تا سوزنی و باغ ملی
برای ثبت اسناد سجلّی!

اگر داری هوای سیر و گلگشت
مشو غافل ز “ونّایی “و”گلدشت”

میانِ ظلمتِ شبهای بی حد
“چغا” چونان نگینی می درخشد !

خداناکرده گر دردی دهد دست
شفای تو درآش “وَرکواز” است!

حلیمش مایه دار وبی نظیر است
دلم دربند “ترخینه” اسیراست…

چرا ازبین مردم رخت بسته
صفای مردمانِ “چال پسته”؟!

خزان ای کاش تابستان بگردد


خدایا! شهرِما استان بگردد !

/ 2 نظر / 42 بازدید
شیما کشفی

آرزوی همه بروجردیا رو گفتن

نسیم

قشن بود.........