هیچ ظلمی پایدار نیست...

آیا میدانید؟؟؟

اکثر افراد غیر بومی استخدام شده در آموزش و پرورش بروجرد به تازگی به شهر خود مهاجرت کرده اند.!!!

آیا میدانید؟؟؟

 

 

 

با ایجاد نظام 6-3-3در آموزش پرورش بروجرد  با مشکل کمبود معلم مواجه است که مسئولان حاضر به استخدام نیستند!!!

آیا میدانید؟؟؟

 

 تعداد زیادی از مدارس ابتدایی بروجرد با گذشت بیش از 50روزاز سال تحصیلی هنوز معلم ندارد و تنها اقدام آموزش پرورش این شهرستان این بوده که کاری غیر قانونی تحت عنوان بکار گیری مسئولان آموزش ندیده امور پرورشی مدارس در کلاس های درس اول ابتدایی انجام دهد!!!

آیا میدانید؟؟؟

 

 مسئولان آموزش و پرورش بروجرد در استخدامی که در سالهای گذشته انجام شد بجای استخدام افراد بروجردی تنها اقدام با استخدام افرادی از شهر های پل دختر چگنی الشتر خرم آباد و... نمودند!!!

آیا میدانید؟؟؟

 

  شنیده شده در مدارس بروجرد معلمان غیر بومی با زبان لکی با یک دیگر صحبت می کنند!!!!

با این تفاسیر آیا می توان به مدیریت مرکز استان و برنامه هایشان برای بروجرد اعتماد کرد؟؟؟

آیا برنامه های مسئولین استانی برای پیشرفت بروجرد است یا برای نابود کردن این شهر؟؟؟

 

/ 0 نظر / 34 بازدید