بی کاری و استخدام هایی که بوی پارتی می دهند...

در حالی که موج عظیم بیکاری بروجرد را فرا گرفته و جوانان این شهر خانه و کاشانه خود را به بهانه بیکاری ترک میکنند و راهی دیار غربت می شوند در استخدام هایی که از سوی مرکز استان مدیریت می شوند شاهد استخدام افرادی غیر بروجردی برای اداراتی مثل آموزش و پرورش، و شبکه بهداشت و درمان هستیم. طبق شنیده ها سالانه تعداد قابل توجهی معلم از شهرهای مجاور در بروجرد استخدام می شوند و پس از یک سال کار به شهر خود انتقل می یابند و یا در بروجرد ساکن میشوند

این مشکل گریبانگیر بانک های بروجرد هم هست اکثر کارکنان بانک های بروجرد غیر بروجردی هستند و این افراد با لابی گری هایی در مرکز استان باعث شده اند ج.انان بروجرد با بحران بیکاری دست و پنجه نرم کنند و راهی شهرهای بزرگ تر شوند.

همچنین در بحث استخدام شنیده ها حاکی از این است که یکی از اعضای شورای شهر بروجرد به تنهایی 200 نفر از اقوام خود را در سیستم شهرداری بروجرد استخدام کرده !

خیلی جالب است  این یعنی به طور میانگین مبلغی در حدود 200 میلیون تومان از مالیات های مردم بروجرد به شهرداری به صورت حقوق به یک طایفه آن عضو محترم وارد می شود.

مدیریت شهری بروجرد شورای شهر و شهرداری در چند سال اخیر فعالیت بسیار ظعیفی داشته و این امر باعث شده تا معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان دهیاریهای و شهرداریهای کشورتصریح کرد که هفته گذشته در بروجرد بود از عملکرد شهرداری و شورای شهر بروجرد انتقاد شدیدی کرد منوچهر فراقی گفت: شجاعت در مدیریت شهری موجب ارتقا و توسعه آن شهر می شود!

این سخن آقای فراقی یعنی مدیران بروجرد شجاعت عملیاتی ندارند. بجای حل مشکلات از آن هافرار می کنند و این نشان از کم سوادی در مدیریت شهری است که بهتر است هرچه سریعتر برطرف شود.

مسولین شورای شهر بروجرد تنها با نزدیک شدن به ایام انتخابات یاد بروجرد می افتند و این امر یعنی توهین به فهم و درک مردم.

بدینوسیله از مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر خواستاریم تا لیست عملکرد مفیدشان در چند سال اخیر را در اختیار مردم قرار بدهند.

/ 0 نظر / 35 بازدید