السلام علیک یا حسین شهید(علیه السلام)

محرم و صفر زمان بالیدن است

نـــــــــه نالیـــدن

بساطش آموزه است نــــــــه موزه

تمرین خوب نگریستن است

نــــــــــه خوب گریستن

نماد شعور مذهب است

نه فقط شور مذهب

منتظران مهدی(عجل الله) بهوش باشند

که حسین را منتظرانش کشتند.

/ 0 نظر / 32 بازدید